[:nb]

I Diktarspor

I Rett Vest, desember 2015
[gview file=»http://sivlegard.com/wp-content/uploads/2016/03/rett-vest-desember-2015-sivle-gard.pdf»]

Verdsarvtur til Nåli

Bilder Kjell Arne Berntsen

Ein av turane frå Sivle Gard, går til Naolè, ein gamal husmannsplass

[:en]

Following in the footsteps of the poet (in Norwegian)

Published by Rett Vest, December 2015

[gview file=»http://sivlegard.com/wp-content/uploads/2016/03/rett-vest-desember-2015-sivle-gard.pdf»]

World Heritage trip to Nåli

Pictures by Kjell Arne Berntsen

[:]