[:nb] 

Kontakt

Sivle Gard
Randi Engelsen Eide
5713 Vossestrand

Tlf. 56 52 00 63 / Mob. 95 78 32 74
Straumpost: Mail til Randi
Facebook: www.facebook.com/sivlegard]vossapattern_04

Korleis kan du koma deg til Sivle?

Har du eigen bil, køyrer du E16 enten du kjem frå aust eller vest. Du tek av E16 ved Stalheim og fylgjer skiltinga til Stalheim Hotell, køyrer forbi hotellet og fylgjer skiltinga til Brekke, Sivle og Nåli. For dagsturistar som skal ein tur til Sivle eller Nåli, bør parkera bilen ved Stalheim Hotell ( på parkeringsplassen nærmast vegen til Brekke ), og spasera derifrå.

Vegen bort til Sivle er bratt, og det er ikkje parkerings- plassar i tunet, anna enn for våre eigne køyretøy. Men skal du overnatta på Sivle, får du lov å køyra bort til Sivle og sjølvsagt lov å parkera.

Kjem du med tog til Voss, kan du ta buss til Stalheim og gå til Sivle. Kjem du med båt til Gudvangen, kan du ta buss til Stalheim og gå til Sivle. Ellers kan du gå frå alle nærliggjande dalføre på Vossestrand samt Vikafjellet, og koma til Sivle.

Me som vertskap vil gjerne at DU skal få oppleva den gode roen og stilla ein har her på Sivle, difor vil me helst at alle gjester skal til Sivle.[/x_text][/x_column][/x_row][/x_section][x_section bg_color=»» style=»margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 0 0px 0 0px; «][x_row inner_container=»true» marginless_columns=»true» bg_color=»» style=»margin: 0px auto 0px auto; padding: 0px 0px 0px 0px; «][x_column bg_color=»» type=»1/1″ style=»padding: 0px 0px 0px 0px; «][x_block_grid type=»three-up»][x_block_grid_item]sivle[/x_block_grid_item][x_block_grid_item]!cid_A16EFE0A-6F0E-4B8A-9CA6-75A888EF27DD@no-dns-available_example[/x_block_grid_item][x_block_grid_item]!cid_A4E5B938-C245-4137-B76D-126AE4AA9E68@no-dns-available_example[/x_block_grid_item][/x_block_grid][/x_column][/x_row][/x_section][:en][x_section style=»margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 0 0 0 0; «][x_row inner_container=»false» marginless_columns=»false» bg_color=»» style=»margin: 0px auto 0px auto; padding: 0px 0px 0px 0px; «][x_column bg_color=»» type=»1/1″ fade=»true» fade_animation=»in-from-bottom» fade_animation_offset=»45px» style=»padding: 0 0 0 0; «][x_raw_content]vossapattern_04[/x_raw_content][x_map no_container=»true»][/x_map][/x_column][/x_row][/x_section][x_section style=»margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 0 0px 0 0px; «][x_row inner_container=»false» marginless_columns=»false» bg_color=»» style=»margin: 0px auto 0px auto; padding: 0px 0px 0px 0px; «][x_column bg_color=»» type=»1/2″ style=»padding: 0 0 0 0; «][x_text]

Contact

Sivle Gard
Randi Engelsen Eide
5713 Vossestrand

Tel. 56 52 00 63 / Mobile 95 78 32 74
Email: randi@sivlegard.com
Facebook: www.facebook.com/sivlegard[/x_text][/x_column][x_column bg_color=»» type=»1/2″ style=»padding: 0 0 0 0; «][x_text]

Send message

[contact-form-7 id=»343″ title=»Contact form 1_copy»][/x_text][/x_column][/x_row][/x_section][x_section style=»margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 30px 0px 45px 0px; «][x_row inner_container=»false» marginless_columns=»false» bg_color=»» style=»margin: 0px auto 0px auto; padding: 0px 0px 0px 0px; border-style: solid; border-width: 0 0 0 0; border-color: #eeeeee; «][x_column bg_color=»» type=»1/1″ style=»padding: 0px 0px 0px 0px; «][x_text class=»justify-text «]vossapattern_04

How to get to Sivle?

By car you take E16 from east or west. You leave the E16 at Stalheim and follow the signs for Stalheim Hotel, drive past the hotel and follow the signs to Brekke, Sivle and Nåli. Day trippers taking the journey to Sivle or Nåli should park their cars at Stalheim Hotel (in the parking space closest to the road to Brekke), and walk from there.

The road to Sivle is steep, and there are no parking spaces, spaces in the farm are reserved for our own vehicles. If you are staying overnight at Sivle, you are allowed to drive to Sivle and of course to park here.

If you arrive by train to Voss, you can take the bus to Stalheim and walk to Sivle. If you arrive by boat to Gudvangen, you can take the bus to Stalheim and walk to Sivle. Otherwise you are able to walk from the surrounding valleys of Vossestrand as well as Vikafjellet, and arrive at Sivle.

As your hosts we would like YOU to experience the wonderful peace and quiet that exists at Sivle; this is why we prefer that you walk to Sivle.
[/x_text][/x_column][/x_row][/x_section][x_section bg_color=»» style=»margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 0 0px 0 0px; «][x_row inner_container=»true» marginless_columns=»true» bg_color=»» style=»margin: 0px auto 0px auto; padding: 0px 0px 0px 0px; «][x_column bg_color=»» type=»1/1″ style=»padding: 0px 0px 0px 0px; «][x_block_grid type=»three-up»][x_block_grid_item]sivle[/x_block_grid_item][x_block_grid_item]!cid_A16EFE0A-6F0E-4B8A-9CA6-75A888EF27DD@no-dns-available_example[/x_block_grid_item][x_block_grid_item]!cid_A4E5B938-C245-4137-B76D-126AE4AA9E68@no-dns-available_example[/x_block_grid_item][/x_block_grid][/x_column][/x_row][/x_section][:]