Her på Sivle kan du kan feira:

 • Barnedåp/navnefest
 • Konfirmasjon
 • Brudlaup
 • Aoremålsdagar, eller andre familiesamkomer
 • Venelag
 • Sommaravslutning med arbeidskollegar

Me kan skreddarsy ulike opplegg etter kva gjestene måtte ynskja.

Her er nokre døme:

 • Blåturar for firma, vener
 • Servering i gamlastovo og aorestova
 • Konsertar, lyrikkkveldar
 • Dansekurs
 • Dans pao laoen
 • Omvisning på garden
 • Deltaking i gardsarbeid av ymse slag som sjodning, hesjing, slao med ljao m.m.

Turar:

 • Tur te Naolè, kulturvandring kombinert med matservering
 • Turar på Brekkedalen, Vikafjellet, Jordalen og andre turar i nærmiljøet, både med hest og utan
 • Hestaklyvjing
 • Tur til stølen i Berdalen med overnatting