[:nb]

Her på Sivle kan du kan feira:

 • Barnedåp/navnefest
 • Konfirmasjon
 • Brudlaup
 • Aoremålsdagar, eller andre familiesamkomer
 • Venelag
 • Sommaravslutning med arbeidskollegar

Me kan skreddarsy ulike opplegg etter kva gjestene måtte ynskja.

Her er nokre døme:

 • Blåturar for firma, vener
 • Servering i gamlastovo og aorestova
 • Konsertar, lyrikkkveldar
 • Dansekurs
 • Dans pao laoen
 • Omvisning på garden
 • Deltaking i gardsarbeid av ymse slag som sjodning, hesjing, slao med ljao m.m.

Turar:

 • Tur te Naolè, kulturvandring kombinert med matservering
 • Turar på Brekkedalen, Vikafjellet, Jordalen og andre turar i nærmiljøet, både med hest og utan
 • Hestaklyvjing
 • Tur til stølen i Berdalen med overnatting

[:en]

At Sivle Gard you may celebrate:

 • Christening/name party
 • Confirmation
 • Wedding
 • Birthday, or other family get-together
 • The company of friends
 • The end of the summer with work colleagues

We are happy to tailor different arrangements to the wishes of our guests.

Here are some examples:

 • Mystery tours for companies, friends
 • Food service in Gamlastovo and Aorestova.
 • Concerts, lyrical evenings
 • Dance classes
 • Dancing in the barn
 • Guided tours of the farm
 • Participation in farm work of various kinds, such as feeding the animals, hanging up hay to dry, using a scythe to cut grass etc.

Trips:

 • Trip to Naolè, cultural walks combined with food service.
 • Trips to Brekkedalen, Vikafjell mountain, Jordalen and other walks in the surrounding areas with or without a horse.
 • Packhorse trips

Trip to the mountain farm in Berdalen including overnight stay

[:]